top of page

כתב צבאי 001

Updated: May 11, 2023

אבא שלנו עזריה רפופורט לא לחם בפלמ״ח, מה לעשות… nobody is perfect. אבל זכה להסתפח אל הפלמ״ח ככתב צבאי שסיקר את המערכה לשיחרור ירושלים; הפריצה לעיר העתיקה, הקרב ברמת רחל, אבא היה הכתב הראשון שנסע עם הכוחות בדרך בורמה, תאר את שחרור הקסטל ועוד.


במהלך השנים, אבא אסף, גזר ושמר באלבום עם כריכת עור של פעם, את כל הידיעות שכתב במהלך 1948 בעיתונים ״הארץ״, ״המגן״, ״פלסטיין פוסט״ ואחרים ככתב צבאי של ״הארץ״ ונציג העיתונות הארץ ישראלית בחלק מהקרבות.הבוקר הבאתי את האלבום אל בית הפלמ"ח אל מוזיאון הפלמ"ח והפקדתי את האלבום בידיו הטובות של מנהל הארכיון הקודם של המוזיאון, אלדד חרובי


ההתרגשות שלי היתה גדולה. הרגשתי שהבאתי את הירושה הזאת לבית הכי מכובד, שישמור על האלבום ויעשה בו שימוש על ידי מדריכי המוזיאון וחוקרי מלחמת העצמאות שירצו להבין טוב יותר את גודל התקופה שעיצבה אותנו כמדינה.


רק לפני שבוע ציינו 26 שנים לפטירתו של אבא.

והנה, הבאנו אותו חזרה לחיים מבין דפי האלבום.

גאים בך מאד אבא

אמא רותי והילדים

יעלי חן, טלי ליפקין-שחק ואנוכי

15 February 2023

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Aliza Admoni
Aliza Admoni
Feb 22, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

כל הכבוד לכם!!!

Like
bottom of page